Jansstraat 25-rd | 2011 RT Haarlem | 023 532 17 28

info@nmpro.nl

Overtuig uzelf

‘Woningbouwprojecten liggen nagenoeg stil’ en ‘gemeenten gaan gebukt onder eigen grondvoorraad’. Dergelijke geluiden zijn overal te horen. Is het in een dergelijk klimaat wel verstandig om in grond te investeren? Wij van NMPRO B.V. denken van wel!

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zal het bevolkingsaantal in Nederland tot 2040 toenemen terwijl het aantal personen per huishouden afneemt. Er zijn dus meer woningen nodig en die worden, op dit moment, niet gebouwd. Een forse inhaalslag wordt daarmee onvermijdelijk. Woongebieden zijn al decennia aan het groeien en zullen ook in de toekomst moeten groeien.

Te verwachten valt dat er in de nabije toekomst op een groot aantal plaatsen in Nederland landbouwgrond van bestemming zal moeten wijzigen om bebouwing mogelijk te maken. Een dergelijke bestemmingswijziging heeft een enorme waardestijging van de grond tot gevolg. Hoewel de prijzen de afgelopen jaren fors zijn gestegen, is landbouwgrond in Nederland nu nog betaalbaar. Strategisch gekozen investeringen in grond kunnen dus zeer interessant zijn.

NMPRO B.V. biedt betaalbare percelen landbouwgrond aan, welke door hun specialisten zorgvuldig zijn geselecteerd. Door de strategische ligging (infrastructuur, historie, etc.) kunnen ze in aanmerking komen voor toekomstige ontwikkelingen. De geselecteerde percelen worden verkaveld in kleinere percelen (vanaf 1.000m²) en verkocht aan particuliere en zakelijke investeerders.

Zo kunt u zelf de grootte van uw investering bepalen en kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om in meerdere projecten een klein perceel te kopen. Op deze manier kunt u uw kansen op concrete ontwikkelingen spreiden. Uw perceel grond staat veilig op uw eigen naam geregistreerd per notariële akte. Dit maakt investeren in grond voor iedereen bereikbaar en zéér interessant voor zowel grote als kleine investeerders.

Investeer in deze steeds schaarser wordende grond(stof) en profiteer mee!

De voordelen van investeren in grondkavels:

  • Grondaanbod is beperkt, de vraag blijft groeien.
  • Grond is nu nog betaalbaar, vanaf een paar euro per m².
  • Winst op grond is belastingvrij en wordt belast in box 3.
  • Grond is tastbaar.
  • Grond blijft vrij verhandelbaar.
  • Grondprijzen zijn nauwelijks conjunctuurgevoelig.